Vet du forskjellene mellom GDI-, PCL- og PostScript-skrivere?

13.01.2020

Skrivere bruker et sett med operasjonskommandoer som bestemmer hvordan data som sendes fra datamaskinen tolkes og utføres. Ytterligere forklaring på GDI, PCL og PostScript: 

GDI: Grafisk enhetsgrensesnitt Dette ble opprinnelig utviklet av Microsoft for bruk i Windows. Grafikk og tekstobjekter er representert som et rasterbilde av operativsystemet og overført til utdataenheter som skjermer og skrivere uten behov for å konvertere til et annet format som Postscript eller PCL. Når GDI-utskrift brukes, foregår mesteparten av behandlingen i operativsystemet. 

PCL: Printer Command Language Dette er et sidebeskrivelsesspråk som opprinnelig ble utviklet av HP; den tillater utskriftsenheten å dele i behandlingen av noen av dataene og dermed frigjøre operativsystemet for andre oppgaver. PCL gir finere kontroll og konsistens på tvers av operativsystemer, skriverenheter og utskriftsjobber sammenlignet med GDI-utskrift, men den har færre funksjoner enn PostScript. 

PS: PostScript Dette er et sidebeskrivelsesspråk utviklet av Adobe Systems. PostScript kan brukes av et bredt utvalg av datamaskiner og skrivere, og er det dominerende formatet som brukes til desktop-publisering. Dokumenter i PostScript-format kan bruke full oppløsning på hvilken som helst PostScript-skriver fordi den beskriver siden som skal skrives ut i form av primitive former som tolkes av skriverens egen kontroller. PostScript brukes ofte til å dele dokumenter på Internett på grunn av sin evne til å jobbe på mange forskjellige plattformer og skrivere. Hvis filen som skal skrives ut inneholder en EPS-innebygd fil, kan bare en PostScript-skriver gjengi den riktig. Hvert format har sitt eget unike formål. Hvis du trenger hjelp til å bestemme riktig format du skal bruke, kan du kontakte det lokale støttekontoret for å få hjelp